PEO

Er is in Delft een Platform Economisch Overleg, kortweg PEO. Dit is een structureel overleg tussen ondernemers-organisaties en de gemeente Delft. Op de agenda staan punten die door de verschillende partijen belangrijk worden gevonden. Daarnaast wordt bijgepraat over (infrastructurele) werken in de openbare ruimte.

Namens de ondernemers hebben VNO-NCW, MKB Delft en KHN structureel zitting in het PEO, bij voorkomende onderwerpen aangevuld met andere organisaties uit Delft waar nodig. Vanuit het Platform Ondernemend Delft worden ideeen meegenomen naar het PEO..

De agenda van het PEO kent een aktieve inbreng vanuit de kant van de ondernemers en wordt ingegeven door 2 kapstok thema's: innovatie en historie. Deze visie is verder uitgewerkt in een economische visie op Delft.