Ondernemersfonds

In Delft bestaat er - gelukkig - een ondernemerfonds. Betaald, door en voor ondernemers. Er gaat ca 750.000 Euro per jaar in om en dit kan worden ingezet voor initiatieven die door ondernemers belangrijk worden gevonden en ingediend. Aanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld.

Zie voor meer informatie www.ondernemersfondsdelft.nl